Wpływ biernego palenia na zęby najmłodszych

Od dawna znany jest wpływ palenia tytoniu na stan naszych zębów - przebarwienia to jeden z najmniejszych problemów. Wśród innych wymienia się nieświeży oddech oraz powstawanie kamienia nazębnego, który z czasem ciemnieje przybierając wręcz czarny kolor. Palacze narażeni są również na osłabienie szkliwa, co w efekcie może prowadzić do jego pękania czy kruszenia. Co ważne - dym tytoniowy nie jest efektem palenia wyłącznie papierosów. Powstaje on w wyniku palenia klasycznej fajki czy też fajek wodnych.

Wpływ biernego palenia na zęby najmłodszych

Próchnica a bierne palenie

Niewiele jednak mówiło się o stanie zdrowia biernych palaczy, czyli osób przebywających w towarzystwie palaczy. Od kilku lat obserwuje się jednak znaczne zwiększenie ilości przypadków próchnicy u dzieci, które narażone są na bierne palenie. Japońscy naukowcy wiele lat temu odkryli zależność dymu papierosowego oraz powstawania próchnicy u dzieci. Problem ten zaobserwowano w domach, gdzie jedno lub oboje rodziców pali nałogowo tytoń. Sprawie postanowiono przyjrzeć się bliżej.

Szczegółowe badania i ich analiza

Badania przeprowadzane były w mieście Kobe na grupie 67 tysięcy dzieci, które urodziły się w latach 2004-2010. Dzieci przechodziły rutynowe kontrole dentystyczne w wieku 4, 9 i 18 miesięcy, a także w wieku 3 lat. W badaniach przyjęto, że za przypadki próchnicy uznaje się przynajmniej jeden mleczny ząb zajęty próchnicą, zęby leczone czy utracone w wyniku próchnicy.

Poza badaniami wśród rodziców dzieci przeprowadzano ankiety. W ankietach rodziców pytano o to, czy w domu są osoby palące lub też czy w bezpośrednim otoczeniu dziecka możliwe jest występowanie dymu papierosowego. Okazało się, że ponad połowa (55,3%) dzieci żyje w domach, gdzie palone są papierosy. Niecałe 9% stanowiły dzieci narażone na dym papierosowy (np. kiedy w otoczeniu dziecka paliła opiekunka). Wśród badanych 12 tysięcy miało próchnicę!

Badania wykazały jasno, że ryzyko powstawania próchnicy u dzieci, w których oboje rodziców pali, jest ponad dwukrotnie większe. Kiedy w domu palaczem był jeden rodzic ryzyko to wzrastało 1,5-krotnie.

Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że cały czas mówi się o ryzyku - dym papierosowy nie jest jednoznacznym powodem powstawania próchnicy.

Walczmy z próchnicą u dzieci

Warto pamiętać, że do najskuteczniejszych metod walki z próchnicą zalicza się fluoryzacja, ograniczenie spożywania cukrów oraz stosowanie past z fluorem.

powrót