Price list

Szczegółowy plan leczenia i jego koszt ustala się w trakcie konsultacji w naszym gabinecie, a wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny i nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nie wszystkie usługi zostały wyszczególnione. Pełen zakres naszych usług znajdą Państwo w zakładce "Oferta". Zapraszamy!

CONSERVATIVE DENTISTRY
Light-cured white filling 150-200 PLN
MICROSCOPIC ENDODONTICS
Primary treatment: incisors, canines / premolars / molars 500 / 600 / 850 PLN
Secondary treatment: incisors, canines / premolars / molars 600 / 750 / 1100 PLN
PROSTHODONTICS
Porcelain crown fused to metal 700 PLN
All-ceramic crown 1400 PLN
Acrylic denture 500-700 PLN
Cast denture 1200-1500 PLN
ORTHODONTICS  
Metal fixed braces 1800 PLN

Cosmetic (ceramic) fixed braces 

2800 PLN
Cosmetic (sapphire) fixed braces 3000 PLN
Removable appliances  500-1000 PLN
SURGERY
Tooth extraction 150 PLN
Surgical tooth extraction 200-300 PLN
Extraction of impacted tooth 600 PLN
DENTAL IMPLANTS
Implant Dentsply AstraTech 2700-3000 PLN
Porcelain crown  from 2000 PLN
PREVENTIVE THERAPY
Scaling 100 PLN
Air abrasion 100 PLN
Polishing 50 PLN
Full preventive therapy (scaling, air abrasion, polishing) 250 PLN
Fluoride therapy 150 PLN
Fissure sealing 50 PLN
HEAD & NECK SKIN SURGERY  
Naevus excision from 500 PLN
Scar improvement from 500 PLN
Head & neck skin oncology from 500 PLN
Tumor excision from 500 PLN
Skin biopsy 200 PLN